ASBEST PROCEDURES


Voordat er in Nederland asbest mag worden verwijderd, zijn er een aantal 'hordes' die genomen moeten worden.

In een notendop:
  1. Inventariseren van uw object of gebouw
  2. Opzetten van het project in het LAVS
  3. De melding verzorgen bij de gemeente via het Omgevingsloket
  4. Visuele inspectie en/of eindmeting door een geaccrediteerd laboratorium
  5. Saneren/verwijderen van het asbest
  6. Afvoeren en storten van het asbesthoudende afval
  7. Afmelden bij de gemeente
De wetgever heeft verplicht gesteld dat ieder object of gebouw, welke is gebouwd vóór 1994, dient te worden geïnventariseerd op eventueel aanwezig asbesthoudend materiaal. 

De verplichting tot het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie ligt bij de eigenaar van het onroerend goed. Uiteraard mag hij deze werkzaamheden uitbesteden. Deze asbestinventarisaties geven in een overzicht weer waar, hoeveel en wat voor soort asbest er is aangetroffen. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd onderzoeksbureau. Wij hebben een ruim bestand met bedrijven, ook in uw regio. Neem contact met ons op om u hierbij van dienst te kunnen zijn.

Asbestinventarisatie en LAVS.

Met de asbestinventarisatie kan de eigenaar v.h. onroerend goed, het aangetroffen asbest laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf zoals Bloedjes Renovatiewerken BV. Het asbestverwijderingsbedrijf mag alleen asbest verwijderen indien deze in het bezit is van de asbestinventarisatie en de melding naar de gemeente. Tevens dient het verwijderingsbedrijf in het bezit te zijn van het Procescertificaat Asbestverwijderen.

Vanaf 2017 is het Landelijk Asbest Volgsysteem verplicht in Nederland. Binnen deze webapplicatie dient het saneringsproject te worden aangemaakt. Vervolgens kan de opdrachtgever of saneerder de melding indienen bij de gemeente dankzij de koppeling met het omgevingsloket. Hierbij is de asbestinventarisatie een essentieel onderdeel.

Bloedjes Renovatiewerken BV, ontzorgd zijn opdrachtgevers door al deze genoemde stappen te verzorgen.

Gemeenten en arbeidsinspectie voeren landelijke controles uit, op de aanwezigheid van een asbestinventarisatie op de werkplek. Het niet hebben van deze inventarisatie kan stillegging en/of een proces verbaal (aanzienlijke boete), tot gevolg hebben.


Al deze procedures vragen veel tijd. Een gedegen voorbereiding op uw project, kan een behoorlijke vertraging voorkomen.

Bloedjes Renovatiewerken BV kan u enorm ondersteunen, door bijvoorbeeld het gehele traject voor u uit te voeren en te begeleiden. Vanaf inventarisatie t/m het verwijderen en storten van de asbesthoudende bronnen. Dankzij ons netwerk, zijn wij in staat snel en accuraat deze procedures te doorlopen.

Neemt u gerust contact met ons op, om geheel vrijblijvend te vernemen wat wij voor u kunnen betekenen. Wij voeren deze werkzaamheden momenteel al uit voor; woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, VVE's, aannemers, onderhoudsbedrijven, particulieren, gemeenten etc.
NIEUWS
** Truckland levert wederom nieuwe Fiat Ducato's aan Bloedjes Renovatiewerken. Nu alleen nog zuiniger en stiller.

** Asbestdaken verbod 2024. Lees hier de subsidieregeling en de voorwaarden voor 2016.

Sponsor / reclame: