ASBEST PROCEDURES


Voordat er in Nederland asbest mag worden verwijderd, zijn er een aantal 'hordes' die genomen moeten worden.

In een notendop:
  1. Inventariseren van uw object of gebouw
  2. Aanvragen van de wettelijk verplichte vergunningen bij de gemeente
  3. Saneren/verwijderen van het asbest
  4. Afvoeren en storten van het asbesthoudende afval
  5. Afmelden bij de gemeente
De wetgever heeft verplicht gesteld dat ieder object of gebouw, welke is gebouwd vóór 1994, dient te worden geïnventariseerd op eventueel aanwezig asbesthoudend materiaal.

De verplichting tot het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie ligt bij de eigenaar van het onroerend goed. Uiteraard mag hij deze werkzaamheden uitbesteden. Deze asbestinventarisaties geven in een overzicht weer waar, hoeveel en wat voor soort asbest er is aangetroffen. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een SC-540 gecertificeerd onderzoeksbureau. Wij hebben een ruim bestand met bedrijven, ook in uw regio. Neem contact met ons op om u hierbij van dienst te kunnen zijn.

De asbestinventarisatie kan op 2 manieren worden uitgevoerd, nl.:

- Type A : Hierbij onderzoekt het inventarisatiebureau delen van het gebouw of object. Hierbij is de kans aanwezig dat bepaalde asbesthoudende bronnen NIET worden gevonden / gerapporteerd. Deze rapportage is minimaal verplicht bij mutatie of onderhoud.

- Type B : Hierbij wordt zg. destructief onderzoek gedaan en is aanvullend op een type A rapport. Het inventarisatiebureau dient alle ruimtes te onderzoeken. Hierbij wordt bijv. gekeken in kruipruimtes, leiding doorvoeren, spouwmuren of in een koof, boven een (systeem)plafond etc. Het inventarisatiebureau moet alle mogelijkheden benutten om gedegen onderzoek uit te voeren. Dit type rapportage is verplicht indien er een totaalsloop wordt uitgevoerd of bij renovatie.

Met deze asbestinventarisatie kan de eigenaar v.h. onroerend goed, het aangetroffen asbest laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf zoals Bloedjes Asbestsanering BV. Het asbestverwijderingsbedrijf mag alleen asbest verwijderen indien deze in het bezit is van de asbestinventarisatie en de vergunning. Tevens dient het verwijderingsbedrijf in het bezit te zijn van het SC-530 certificaat.

Deze zelfde rapportage is verplicht bij het aanvragen van een vergunning, voor het verwijderen van het asbest, bij de gemeente. Geen inventarisatie = geen vergunning. Houdt u hiermee rekening met een aantal weken, die hiervoor nodig kunnen zijn. Gemeentes berekenen kosten voor deze vergunningen, de zogenaamde lege's. Neem vooraf contact op met uw gemeente om uit te zoeken hoeveel deze kosten zijn.

Gemeenten en arbeidsinspectie voeren landelijke controles uit, op de aanwezigheid van een asbestinventarisatie op de werkplek. Het niet hebben van deze inventarisatie kan stillegging en/of een proces verbaal (aanzienlijke boete), tot gevolg hebben.


Al deze procedures vragen veel tijd. Een gedegen voorbereiding op uw project, kan een behoorlijke vertraging voorkomen.

Bloedjes Asbestsanering BV kan u enorm ondersteunen, door bijvoorbeeld het gehele traject voor u uit te voeren en te begeleiden. Vanaf inventarisatie t/m het verwijderen en storten van de asbesthoudende bronnen. Dankzij ons netwerk, zijn wij in staat snel en accuraat deze procedures te doorlopen.

Neemt u gerust contact met ons op, om geheel vrijblijvend te vernemen wat wij voor u kunnen betekenen. Wij voeren deze werkzaamheden momenteel al uit voor; woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, VVE's, aannemers, onderhoudsbedrijven, particulieren, gemeenten etc.
NIEUWS
** Innovatie voor Asbestverwijdering. Nieuwe saneringstechnieken worden momenteel getest en onderzocht.
** Kingspan en Bloedjes Renovatiewerken BV. Daken verwijderen met ketenpartners.
Bekijk dit filmpje hier.

** Asbestdaken verbod 2024. Lees hier de subsidieregeling en de voorwaarden voor 2016.