Containment verwijdering


De gebruikte methode zegt natuurlijk al genoeg. Indien er binnen (in een woning of bedrijfspand) asbest verwijderd moet worden, dient dit in een containment verwijderd te worden. Een containment wordt ook wel "tent" genoemd. Het is eigenlijk niets anders dan een ruimte, luchtdicht afgesloten van de aangrenzende ruimtes, waarbinnen asbest verwijderd mag worden.


Een containment, ook wel 'tent' genoemd, is een gecreëerde ruimte waarbinnen het asbest zich bevindt. Deze ruimte dient lucht dicht en voorzien van een onderdrukmachine, welke een onderdruk van ca. 20Pa kan garanderen, te worden opgebouwd. Aansluitend dient een decontaminatie unit, oftewel een ontsmettings- (douche)ruimte, te worden opgesteld. Deze constructie bestaat uit een sluis met douche-ruimte. Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een mobiele decontaminatie-unit. Deze unit staat vaak elders opgesteld en dient dan met een zg. transit (transfer) route te worden bereikt.


De gedachte achter een containment is om de omgeving af te schermen van de asbestvezels die vrijkomen bij verwijdering van asbest. Het containment zelf dient door de saneerders te worden betreden met volledige beschermingsmiddelen.

 

Bij het saneren in een containment zijn er ook nog regels voor de te gebruiken beschermingsmiddelen. Voor het verwijderen van hechtgebonden asbestsoorten mag gebruik worden gemaakt van een volgelaatsmasker (afhankelijke lucht) zoals bij een openlucht sanering. Het saneneren van losgebonden asbestsoorten dient te worden uitgevoerd met onafhankelijke lucht, wat niets anders betekend dan lucht wat van buiten het containment (gefilterd) wordt geleverd. Dit gebeurd met behulp van een compressor.


Als de saneerders klaar zijn met de werkzaamheden zullen zij zichzelf ontsmetten in de (mobiele) decontaminatie-unit. De kleding wordt weggegooid en via een douche procedure zullen zij zichzelf reinigen.


Na afloop van de sanering dient een, onafhankelijk geaccrediteerd, laboratorium een controle uit te voeren. Deze controle bestaat standaard uit een visuele inspectie en een asbestvezel concentratie meting binnen het containment. Gedurende de tijd dat de laborant bezig is met zijn werkzaamheden (duur ca. 2 1/2 uur) dient alle apparatuur ingeschakeld te blijven. Indien de ruimte niet als asbestvrij wordt verklaard door de laborant, dienen de saneerders opnieuw het containment te betreden en de schoonmaak werkzaamheden opnieuw uit te voeren. Hierna dient er opnieuw een zg. vrijgave meting te worden uitgevoerd. Net zolang tot de ruimte voldoet aan de, door de overheid, gestelde norm. Pas na ontvangst van de vrijgave- rapportage mogen de machines worden uitgeschakeld en mag het containment worden afgebroken.

 

Nadat het asbest is verwijderd door de saneerders, zal de gehele ruimte worden schoongemaakt. Vaak bestaat dit uit zeer grondig schoonzuigen en daarna in z'n geheel reinigen met (kleef) doeken, dit naar gelang het soort asbest dat is verwijderd.


NIEUWS
** Truckland levert wederom nieuwe Fiat Ducato's aan Bloedjes Renovatiewerken. Nu alleen nog zuiniger en stiller.

** Asbestdaken verbod 2024. Lees hier de subsidieregeling en de voorwaarden voor 2016.

Sponsor / reclame: