Openlucht verwijdering


Wanneer er buiten (openlucht) asbest verwijderd moet worden, dan hoeft er geen containment gebouwd te worden. Bij een buitensanering zijn natuurlijk wel een aantal regels waaraan voldaan moet worden. 


Een openlucht sanering vindt, hoe kan het anders, plaats in de openlucht. Alleen in buitensituaties, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, mag gesaneerd worden zonder een containment te bouwen. Er dient echter wel gesaneerd te worden met zoveel mogelijk emmissie beperkende maatregelen. Hierbij moet gedacht worden aan, bijvoorbeeld, het gebruik van stofzuigers. Al deze stofzuigers hebben een zg. HEPA eind filter die 99,997% van de uitgaande luchtstroom van asbestvezels moet filteren. Deze machines dienen tevens één maal per jaar te worden gekeurd.

 

Het gebied waarbinnen asbest verwijderd wordt dient te worden afgezet met lint en waarschuwingsborden. Het gebied binnen het lint is verboden terrein. De saneerders dienen altijd gebruik te maken van de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's).


Bij een buitensanering staan hier altijd de motor aangedreven volgelaatsmaskers met p3 filter voorgeschreven.

 

Na het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten controleert de DTA'er (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) het gehele werkgebied om te kijken of er geen restanten asbest zijn achtergebleven. Hierna volgt een visuele inspectie van een medewerker van een geaccrediteerd laboratorium. Als er geen restanten asbesthoudend materiaal meer worden aangetroffen maakt deze hiervan een rapportage en wordt het gebied asbest vrij verklaard, ontdaan van alle materialen / machines en opgeleverd.

NIEUWS
** Truckland levert wederom nieuwe Fiat Ducato's aan Bloedjes Renovatiewerken. Nu alleen nog zuiniger en stiller.

** Asbestdaken verbod 2024. Lees hier de subsidieregeling en de voorwaarden voor 2016.

Sponsor / reclame: