Soorten Asbest


Wereldwijd zijn er zes soorten asbest te vinden.

  • Chysotiel
  • Crocidoliet
  • Tremoliet
  • Amosiet
  • Actinoliet
  • Anthofylliet

Van deze zes soorten asbest zijn er echter maar drie gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze zijn:

Chrysotiel (witte asbest) 84% van de wereldproductie

Crocidoliet (blauwe asbest) 12% van de wereldproductie

Amosiet (bruine asbest) 4% van de wereldproductie

De kleur, welke staat vermeld achter de asbest soort, is niet waarneembaar met het bloten oog. Eenmaal verwerkt heeft asbest een wit-grijze kleur.


Waar zijn deze drie soorten eigenlijk het meest in toegepast?

  • Chrysotiel (witte asbest) is veel toegepast in bijv.; standleidingen, golfplaten, zeil, wandplaten, koord en ventilatie kanalen.
  • Crocidoliet (blauwe asbest) is gebruikt als spuitasbest als thermische en akoestische isolatie en als brandwerende isolatie om staalconstructies.Hetwerd als nat mengsel van asbest (85%) en cement opgespoten.
  • Amosiet (bruine asbest) is eveneens, net als chrysotiel, veel gebruikt in plaatmateriaal, zeil etc.
Asbest leiplaatsjes

Leidingisolatie

Plafondpanalen
Bij twijfel of een product wel of geen asbest bevat en om welk soort het gaat (met de daarbij behorende gehaltes) kunt u bij ons een monster inleveren voor analyse bij een gecertificeerd laboratorium. Pas dan is de zekerheid een feit. Voor vragen over het nemen van monsters en eventuele adressen van laboratoria, kunt u gerust contact met ons opnemen.
NIEUWS
** Truckland levert wederom nieuwe Fiat Ducato's aan Bloedjes Renovatiewerken. Nu alleen nog zuiniger en stiller.

** Asbestdaken verbod 2024. Lees hier de subsidieregeling en de voorwaarden voor 2016.

Sponsor / reclame: